organizasyon şeması

-Dış İlişkiler, İşbirliği, Animasyon, İletişim ve Bilimsel Etkinliklerden Sorumlu Rektör Yardımcısı;

Üniversitenin sosyo-ekonomik çevresi ile ilişkisini geliştirmek ve ortaklık programları başlatmak,
Üniversitelerarası değişim ve öğretme ve araştırma alanlarında işbirliğini teşvik etmek için herhangi bir eylem başlatmak,
Animasyon ve iletişim faaliyetlerini yürütmek,
Bilimsel olayları düzenlemek ve tanıtmak,
gelişim programlarını izlemek
ve öğretmenleri yeniden eğitmek ve tutarlılıklarını sağlamak.
Aşağıdaki hizmetlerden oluşur:
üniversiteler arası değiş tokuşlar, işbirliği ve ortaklık hizmetleri;
Animasyon ve iletişim ve bilimsel olayların hizmeti.